Kontakt

Kde nás nájdete

Klubovňa Lokomotívy Trnava je v priestoroch bývalého bufetu na prízemí ŠD M.Uhra (nový internát) pri MTF, ulica Jána Bottu 7455/21, Trnava.