Vianočný turnaj 2018

Erik Štetina

19.12.2019 sa uskutočnil v našej klubovni vianočný turnaj. Hralo sa švajčiarym systémom na 7 kôl s tempom hry 2x10 min. Každý hráč priniesol malú vecnú cenu. Na záver si hráči vyberali ceny podľa konečného poradia.

Konečné poradie

por. Meno Rtg body
1 Nicolini Alexander 2150 7
2 Szitkey Milan 2089 5.5
3 Matula Milan 1500 4.5
4 Bahna Ján 1833 4.5
5 Štetina Erik 2010 4
6 Klanica Anton 1797 4
7 Nemčovič Peter 1644 3
8 Mosný Jaroslav 1901 3
9 Drahoš Miroslav 1703 2.5
10 Dzivak Ján 1364 2.5
11 Holický Miroslav 1749 1
12 Štiavnický Ivan 1000 0.5