Letné turnaje

Milan Szitkey

Vážení šachoví priatelia,

v snahe spestriť klubový život v letných mesiacoch po dlhom čase sa snažíme oživiť tradíciu Pohára SNP v tomto formáte:

  • Hracia miestnosť : klubovňa ŠK Lokomotíva Trnava K. Mahra 2
  • Hrací deň : všetky štvrtky od 17.00 cca do 19.00 od 9. mája až do konca augusta, minimálne 15 turnajov
  • Hrací systém : 5 kôl 10+10 minút losované počítačom
  • Právo účasti: v členovia ŠK + ostatná verejnosť registrovaní, či neregistrovaní, proste každý kto má chuť si to vyskúšať
  • Hodnotenie pohára: 1. súčet bodov sa všetkých turnajov, 2. lepší bodový priemer, jednotlivé turnaje sa vyhodnocujú.
  • Vklady: permanentka na celý pohár 15€, vklad do jednotlivého turnaja 2€.
  • Občerstvenie: káva, čaj, minerálka zdarma, ostatné komerčné ceny.
  • Informácie: riaditeľ turnaja Milan Szitkey 0903737730, milan.szitkey1269@gmail.com