Oznam

Milan Szitkey

Počnúc 11.9. sa budeme stretávať na trénigoch a hrať súťaže družstiev v klubovni na internáte STU MTF Bottova ul. V tejto súvislosti pristupujeme k vyberaniu klubového príspevku ve výške 50 €. Treba ho uhradiť priamo hodpodárovi (Szitkey) alebo prostredníctvom vedúceho družstva, či niektoré člena ŠK, 21.9. v sobotu sa koná v Cíferi hodový turnaj, zároveň majstrovstvo kraja s tempom 10 minút + 5 sekúnd na ťah. ŠK uhradí vklad do turnaja. Záujemci prihláste sa mi, aby som do Cífera zaistil šachy a digitálne hodiny, prípadne koordonoval odvoz a dovoz.

Milan Szitkey.